Gezocht: studiecomité voorzitter C3 “Power system environmental performance” bij CIGRE Nederland

Bekijk hier de actieve leden van SC C3: www.cigre.nl/leden-studiecomite-c3

Wat houdt het in?

Als voorzitter van een Nationaal Studie Comite (NSC) CIGRE C3 heb je een aantal taken in nationaal verband en een aantal taken in internationaal verband. In Nederland gaat het om het deelnemen aan de vergaderingen met de andere NSC-voorzitters, het leiden van de vergaderingen van het NSC C3 en natuurlijk het jaarlijks organiseren van een themadag / workshop. Verder wordt je soms uitgenodigd voor activiteiten van Next Generation Network (bijvoorbeeld een match-making event).

Internationaal ben je de vertegenwoordiger van Nederland in het internationale studiecomité C3. Dit betekent dat je deelneemt aan de jaarlijkse vergaderingen en daar de Nederlandse inbrengen en belangen vertegenwoordigd, dat je zorgt voor vertegenwoordiging van Nederland in de internationale werkgroepen, dat stukken die geschreven gereviewed worden, etc.

Hoeveel tijd kost het?

Per jaar ben je zo’n 2 tot 3 weken tijd kwijt aan het voorzitterschap van NSC C3. Ieder jaar is er een serie vergaderingen, gekoppeld aan een colloquium, wat je ongeveer een week kost. Verder ben je betrokken bij de organisatie van een (tweejaarlijks) themadag in Nederland en heb je een aantal vergaderingen met het NSC en met andere NSC-voorzitters. Ook dit kost ongeveer een week per jaar. Daarnaast zijn er nog andere, kleinere, dingen, zoals het regelen van deelnemers aan internationale werkgroepen, etc.

Wat is het profiel?

Van belang is dat je een goed overzicht hebt van het vakgebied en dat je er gedegen kennis van hebt. CIGRE C3 gaat over de drie P’s van duurzaamheid: people, planet, profit.  

Het studiecomité heeft 2 hoofdtaken: 1) het vaststellen en beoordelen van de invloed van elektriciteitssystemen op het milieu en de omgeving en 2) het doen van aanbevelingen over maatregelen om de genoemde invloed te beheersen.
Het begrip invloed op omgeving wordt breed geïnterpreteerd: het betreft zowel fysieke invloed als de sociale aspecten ervan. Onderwerpen zijn onder meer broeikasgassen (bv SF6 gebruik), verontreiniging bodem en water, EM-velden, geluid(hinder), visuele aspecten, invloed op flora en fauna, maar ook stakeholder engagement, publieke acceptatie.

De scope betreft 3 technische richtingen: 1) Asset management en milieu/omgeving  2) Algemene milieu ontwikkelingen en energiebedrijven en 3) Stakeholder engagement en publieke acceptatie.

Verder is het een pré als je al ervaring hebt met (deelname aan) internationale C3 werkgroepen. Tot slot is het goed te beseffen dat je als voorzitter het belang van Nederland vertegenwoordigt en niet dat van je eigen werkgever.

Mocht je interesse gewekt zijn en graag meer informatie willen, neem dan contact op met de Vice-Voorzitter, Diana van den Heuvel (Diana.vandenheuvel@siemens-energy.com).

Next Generation Showcase 2021

The CIGRE Paris Session is one of the main international events in the power industry, bringing worldwide experts together to discuss about the power industry’s future. The CIGRE Centennial Paris Session, celebrating 100 years of collaboration, will be held in August 2021 in Paris.

The Next Generation Network (NGN) Showcase is a great opportunity for students and young professionals to present their work to leading experts from all around the world. The selected candidates from the Netherlands will have the chance to be a part of the Showcase event, as well as receive free tickets for the entire conference and support for transport and accommodation.

The CIGRE NGN Netherlands is happy to invite NGN NL members to prepare and submit their abstracts of proposed presentations for the upcoming CIGRE 2021 Session to the young@cigre.nl, by 11th of January 2021.

Topics for abstracts/presentations need to align with one of the 16 CIGRE Study Committees. Abstracts will be scored on technical content, relevance to the selected Study Committee, and presentation of the material (structure, figures, etc.).

The candidates are asked to provide the following documents and information:

  • Synopsys (abstract), explaining your research briefly, based on the template from this link
  • Presentation, based on the template from this link
  • Your name, age, university/faculty or company position, and contact information

The candidates do not need to submit a full paper for this event, this is for a showcase of presentations only. Furthermore, the research should be novel and not already published elsewhere.

You must be a CIGRE NL NGN member to apply. To join CIGRE NL NGN, follow this link.

*Note: the final decision over whether a presenter can have a slot at the Paris Session will remain with the respective Study Committee chair.

**For any further questions, you may contact a.boricic@tudelft.nl

CIGRE survey gender diversity & inclusion (time: 10min.)

Dear CIGRE member,

Link: Survey

As in CIGRE gender diversity & inclusion will become more and more important we would like to hear your experiences and opinion about this topic in relation to Stichting CIGRE Nederland.

In this survey you will be asked more generally about yourself and what Stichting CIGRE Nederland means to you and how we can support you. The gender diversity & inclusion topic will focus on the need of a Women in Engineering’s Network (WiE) in Stichting CIGRE Nederland.

As you may know several countries have a successful Women in Engineering’s Network in place. Just have a look at the CIGRE UK website

Our survey will be sent both to our male and female members to include as much as possible your experiences around this topic and to get valuable insights for our next steps.
We aim to have these insights ready end of October, so your time and input would be much appreciated before 8 October. It won’t take longer than 10 minutes of your time. 

Thank you so much already!

Link: Survey

Kind regards, 
Diana van den Heuvel | Vice-president 
Stichting CIGRE Nederland

Honorary Member Award CIGRE Susana de Graaff en Henk Sanders

Vanochtend tijdens de openingsceremonie van de CIGRE e-session 2020 zijn Susana de Graaff en Henk Sanders verrast met de Honorary Member Award. Zij hebben de award ontvangen vanwege hun uitstekende en langjarige bijdrage aan de technische ontwikkeling van hun vakgebied en hun energieke en leidende rol in de studiecomitees C2 en respectievelijk C3.

We feliciteren Susana en Henk van harte met deze prachtige prijs en zijn hen dank verschuldigd voor het vele prachtige werk dat zij voor CIGRE hebben verricht.

CIGRE brengt het netwerk weer bijeen

Op 30 september organiseert CIGRE B5 haar themadag als live event bij Bar Beton in Utrecht. Als bestuur zijn we blij dat we onze events weer kunnen opstarten. Juist waar het gaat om kennis-uitwisseling én ontmoeten, waar ook nuances en signalen in gesprekken belangrijk zijn, hechten wij grote waarde aan het bijeen brengen van ons netwerk. Op gepaste afstand. Uiteraard houden wij rekening met de RIVM-maatregelen.

We zien er dan ook naar uit om op 30 september elkaar weer te kunnen begroeten! Het event is van 13:00 – 18:00 uur, uiteraard met vooraf én daarna inlooplunch, netwerkborrel en dinerbuffet. Klik op de link voor het programma en inschrijving.

Update CIGRE Session 2020 & Centennial Session 2021

Beste CIGRE-anen van Nederland, geachte (bedrijfs)leden,

We leven met elkaar in een bijzondere tijd, waarin van ons allemaal groot aanpassingsvermogen wordt gevraagd. In ons werk, voor onze bedrijven, in het organiseren van bijeenkomsten en events. Maar ook thuis, om zaken georganiseerd te krijgen, en met de zorg voor mensen om ons heen, vergt dit energie en was het zoeken naar een nieuwe balans.

Vanwege dit bijzondere tijdsgewricht willen we je met deze brief informeren over een 3-tal zaken:

1) de berichtgeving over CIGRE Session 2020;
2) onze nationale events;
3) een doorkijkje naar de rest van 2020.


Echter, allereest willen wij als bestuur van CIGRE Nederland onze trots uitspreken over de vele initiatieven en creativiteit die wij bij velen van jullie hebben gezien. Dit om activiteiten als studiecomités en werkgroep-overleggen doorgang te laten vinden. Het is ontegenzeggelijk knap op welke wijze en met welke snelheid is doorgeschakeld naar werken op afstand en digitaal overleg. Soms nog onwennig, maar al snel aangepast aan het ‘nieuwe normaal’. Hartelijk dank daarvoor aan eenieder!  

Centennial Session wordt de 48e volledige sessie van CIGRE
Op 17 april heeft CIGRE aangekondigd haar kenmerkende evenement in Parijs in 2020 te transformeren in een digitale e-session in 2020. CIGRE, opgericht in 1921, viert in 2021 zijn 100ste verjaardag met dit Centennial-feest in augustus in Palais des Congrès in Parijs, Frankrijk. De Centennial Session wordt de 48e volledige sessie van CIGRE en zal alle gebruikelijke elementen bevatten zoals: evenementen, kennisuitwisseling, postersessies en de wereldwijde industrie expositie. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan ons honderdjarig bestaan.

e-session essentiële kennisbron in 2020
In een tijd waarin professionals toegang nodig hebben tot de nieuwste ideeën van onze wereldwijde gemeenschap, beschouwd CIGRE de aangekondigde e-session als essentieel. De CIGRE e-session wordt gehouden met behulp van de CIGRE Academy webinar-technologie en duurt negen dagen van maandag 24 augustus tot en met donderdag 3 september 2020. Dit bijzondere evenement biedt een schat aan expertise op het gebied van energiesystemen, digitaal gedeeld vanuit de hele wereld CIGRE-gemeenschap.  

Het evenement wordt geopend door de huidige president Rob Stephen. Rob vertelt ons over de vooruitgang die CIGRE maakt in het wereldwijde energiesysteem. Dit zal worden gevolgd door Anne Olhoffs keynote ‘Emissions gap report 2019′. Anne is hoofd Strategie, Klimaatplanning en -beleid bij UNEP DTU Partnership. De openingsceremonie wordt vervolgens afgesloten met de CIGRE’s 2020-presentaties. Dit wordt gevolgd door bijna twee weken aan webinar presentaties, tutorials en workshops waar afgevaardigden uit kunnen kiezen. Deze worden geleverd via vier parallelle webinar-kanalen. Je hoeft dus niets te missen!

FAQ over CIGRE Session 2020
Door de steeds tijdige informatie vanuit CIGRE, hebben wij je tot nu toe via de nieuwsrubriek op onze nieuwe website steeds tijdig kunnen informeren. Dit zullen we in de komende periode ook blijven doen. Om te voorkomen dat er meerdere informatiestromen ontstaan, zullen wij zoveel als mogelijk directe verwijzingen plaatsen naar de broninformatie op de CIGRE Internationaal website.

Speciaal voor informatie rondom de e-session 2020 en de Sentenial Session 2021, zoals het programma, jouw inschrijving dit jaar en de inschrijfdatum voor beide Sessions 2020/2021, is een speciale FAQ gepubliceerd op de CIGRE Internationaal website.

Hollandse Avond 2021
Het is inmiddels een traditie dat de energiesector van Nederland elkaar in Parijs ontmoet. Ook de Hollandse Avond zal in 2021 traditiegetrouw plaatsvinden. De reeds gedane voorbereidingen worden voortgezet en naar inzicht van de actualiteit verder vormgegeven. Het programma zal er wellicht anders uit gaan zien, echter wij werken er met betrokkenen aan om er wederom een memorabele avond van te maken!

Events 2020/2021
Ook voor 2020 heeft het Nationaal Comité in overleg met verschillende studiecomités in het najaar een interessant eventprogramma staan en voor 2021 staan de nieuwe ideeën al in de steigers. Waar CIGRE Internationaal de richtlijnen van de WHO en de Franse overheid volgt, heeft Stichting CIGRE Nederland zich steeds geconformeerd aan de richtlijnen van het RIVM. Dit beleid is ook via CIGRE.nl gepubliceerd. Vanwege dit beleid is de Workshop CIGRE SC C2 & IEEE Benelux PES uitgesteld en is de Themadag B5 verplaatst naar woensdag 30 september.

Naast de reguliere themadagen wordt gewerkt aan de themadagen die zijn gewijd aan de Energietransitie. Deze events met de 3 hoofdpunten: ‘Black-out’, ‘System of Systems’ en ‘Grid of the Future’ staan in concept gepland voor 2020 / 2021. Volg hiervoor onze website of LinkedIn-pagina.

Doorkijk voor de rest van 2020
Met de verdere versoepeling van de maatregelen, zoals aangekondigd door het Kabinet op 19 mei jongstleden, begint het ‘nieuwe normaal’ in Nederland steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Als bestuur zijn we blij dat er perspectief wordt geboden, om binnen afzienbare tijd elkaar ook weer persoonlijk te kunnen begroeten, al zullen we hiervoor in grotere kring nog geduld in moeten betrachten. Tegelijkertijd heerst ook bij ons het besef, dat de afgelopen tijd ook zorgen met zich mee heeft gebracht en gaan onze gedachten uit naar degenen die getroffen zijn door deze dodelijke Covid-19-pandemie.

Achter de schermen vinden de voorbereidingen voor de events gewoon doorgang. Dit geldt voor de events van 2020 alsook voor 2021. Daarbij blijven we in goed contact om te bezien welke maatregelen gepast zijn naar aanleiding van verdere ontwikkelingen. We raden je aan onze website in de gaten te houden voor actuele informatie en het laatste nieuws.

Het werken in deze bijzondere tijd vergt bij tijd en wijle van ons allen een bijzondere inspanning. We bedanken dan ook allen die ondanks de omstandigheden hun schouders blijven zetten onder het mooie werk dat ons met CIGRE verbindt. Maar ook breder, in het vormgeven aan de energietransitie en de oplossingen die dit in techniek en systeemintegratie van ons vraagt. 

Ook in de komende tijd kun je op ons als NNC en dagelijks bestuur een beroep blijven doen om bijvoorbeeld te sparren over dilemma’s die deze tijd brengt, de organisatie van een event in aangepaste stijl of ondersteuning van een stuur- of werkgroep bij vraagstukken over digitaal samenwerken. Deze tijd vraagt om creativiteit, wederzijdse hulp en gebundelde energie en aandacht.

Wij wensen je en jouw naasten en collega’s een blijvend goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Wessel Bakker | Voorzitter & Robert-Jan de Bes | Secretaris
Stichting CIGRE Nederland

CIGRE Session 2020 & Centennial Session 2021

In response to the Covid-19 pandemic CIGRE has postponed its 2020 signature Paris event to 2021. In the interim a unique digital e-session will run in 2020. To follow is a set of questions and answers to bring clarity to our community and supporters. It outlines how it all works and the unique opportunity to participate in both events for one cost.

CIGRE will use online technology to run the 2020 e-session. How will this work?
The CIGRE e-session will be delivered using the CIGRE Academy webinar technology and run over nine days from Monday 24 August, to Thursday 3 September, 2020. View More

When and where will the detailed programme appear for the 2020 e-session?
A provisional programme will be released as soon as possible and followed by the finalised programme in mid-May. These will be available on session.cigre.org. Communications via CIGRE’s newsletters and social channels will announce the release.

What are the dates for the 2021 Centennial Session?
The 2021 Centennial Session will start on the Friday August 20th (instead of the usual Monday), and will end on Wednesday August 25th. The Technical Exhibition will take place from Saturday August 21st to Wednesday August 25th.

What will be the format of 2021 Centennial Session?
The Centennial Session will be CIGRE’s 48th full Session and it will have all of the usual compelling events, knowledge sharing, celebrations and our world leading industry exhibition. It will bring a particular focus on our centennial celebration and explore aspects of our renowned history. View More

What about the 2022 Session – will that go ahead as scheduled?
Yes, the 2022 Session will proceed as scheduled. CIGRE considered swapping to odd years from 2021 on. However there were many practical reasons why this was not possible, ranging from venue logistics, availability and contracts; competing events; and our own technical two year cycle. View More    

VIEW MORE QUESTIONS      

Centennial Session and e-session announced

CIGRE announces a reorganisation of its 2020 signature Paris event into a digital e-session in 2020. Our planned in person August 2020 event offering ’the leading global event for sharing power system expertise’ is now scheduled for August 2021 as a special Centennial Session, with similar format as previous Sessions (e.g., plenaries, tutorials, poster sessions, technical exhibition).

More information, click here.

Update CIGRE Session 2020 – Covid-19

Considering the situation of the pandemic of Covid-19, CIGRE wishes to inform its delegates and exhibitors, of the followings:

  • CIGRE maintains its 48th Session in the Palais des Congrès de Paris, as planned from August 23rd to 28th, 2020.
  • The cancellation of the event is not an option.
  • The postponement of the Session to a later date could be decided by CIGRE taking into account the progress of curtailment of Covid-19 globally.
  • Should the Session be postponed, the availability of the venue on a full week is guaranteed under the same terms and conditions (location, rates, period…).