STUDIECOMITÉS

 

Studiecomités zijn permanente organisatieonderdelen, werkend volgens strakke regels. Ieder studiecomité is werkzaam op een specifiek technisch gebied. Coördinatie van de activiteiten vindt plaats door het Technisch Comité (TC).

Studiecomites

De voorzitter hiervan rapporteert aan de 'Administrative Council' (AC), het parlement van CIGRE.

Er zijn in totaal zestien studiecomités, ingedeeld in vier groepen:

 

  • A, componenten (A1, A2 en A3)
  • B, subsystemen (B1, B2, B3, B4 en B5)
  • C, systemen (C1, C2, C3, C4, C5 en C6)
  • D, ondersteunende technieken (D1 en D2)


De uitvoering van de eigenlijke werkzaamheden gebeurt door werkgroepen die rapporteren aan de studiecomités. Deze groepen werken volgens een vastgesteld programma van eisen met daarin een duidelijk omschreven taak inclusief te leveren eindproduct en tijdschema.

Op dit moment zijn binnen CIGRE meer dan 200 werkgroepen actief met in totaal meer dan 2500 internationale experts als lid.

Overzicht studiecomite's en werkgroepen