Lidmaatschap

We heten u als (young) professional, bedrijf, instelling en/of student natuurlijk van harte welkom bij het kennisnetwerk van CIGRE. Als actief lid blijft u op de hoogte van kennis, informatie en ontwikkelingen binnen Stichting CIGRE Nederland en CIGRE Internationaal.

Registreren

Algemeen

• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het loopt per kalenderjaar en de contributie is verschuldigd over het gehele jaar ongeacht het moment van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap. Opzegging kan elk moment per email aan Stichting CIGRE Nederland (secretariaat@CIGRE.nl). U heeft toegang tot de E-CIGRE database (gevuld met relevante technische documenten op het gebied van power system engineering), het netwerk en activiteiten van CIGRE Internationaal en initiatieven vanuit Stichting CIGRE Nederland.
• Stichting CIGRE Nederland is een non-profit organisatie.
• Stichting CIGRE Nederland kent individuele en collectieve (bedrijfs-)leden.

Individueel lidmaatschap

In de periode 1 juli – 31 december 2021 geldt het ’18 maanden aanbod’ waar nieuwe CIGRE leden geen lidmaatschapkosten hoeven te betalen voor het jaar 2021 en al wel gebruik kunnen maken van de lidmaatschap voordelen en netwerk van CIGRE.

• De contributie voor het individueel lidmaatschap bedraagt op dit moment 88,- Euro.
• Studenten en Professionals tot 35 jaar ontvangen gedurende 2 jaar een reductie op de contributie van 50%. Daarna geldt de normale contributie.
• Ben je werkzaam in de sector, jonger dan 35 jaar én heb je minder dan 5 jaar werkervaring? Kijk bij Next Generation Network voor meer informatie.
• Stichting CIGRE Nederland int de contributie namens CIGRE Internationaal en draagt deze direct na ontvangst af.

Collectief lidmaatschap

Collectief lidmaatschap is beschikbaar voor bedrijven en universiteiten. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met secretariaat@CIGRE.nl.

Next Generation Network (Young CIGRE)

Ben je momenteel werkzaam in de energiesector en heb je minder dan 5 jaar werkervaring? Of maak je deel uit van een promotieonderzoek op dit gebied? Next Generation Network (Young CIGRE) bied je de kans om jezelf verder te ontwikkelen, je professionele netwerk op te bouwen en ‘state of the art’ kennis te verkrijgen. Bovendien zijn er mogelijkheden om je eigen (onderzoeks)werk te presenteren, deel te nemen aan Stichting CIGRE Nederland themadagen en de tweejaarlijkse CIGRE Session in Parijs te bezoeken, samen met alle andere voordelen die het Next Generation Network (Young CIGRE)-lidmaatschap u biedt.

English
Are you currently employed in the energy sector and do you have less than 5 years of working experience? Or are you part of a PhD research project in this area? Next Generation Network offers you the chance to develop yourself further, build your professional network and to obtain ‘state of the art’ knowledge. Moreover, there are opportunities to present your own (research) work, to participate in Stichting CIGRE Nederland theme days and to visit the bi-annually CIGRE Session in Paris, together with all other benefits the Next Generation Network membership offers you.

Registreren