Introductie

Namens CIGRE Internationaal stimuleert en bevordert Stichting CIGRE Nederland in Nederland de uitwisseling van kennis op het gebied van het elektriciteitstransport en -opwekking op (inter)nationaal gebied. Binnen het kennisnetwerk werken bedrijven, organisaties, instituten en jong professionals samen.

CIGRE is in ruim 90 landen vertegenwoordigd en biedt daarmee een wereldwijd forum voor de ontwikkeling en open uitwisseling van kennis, informatie en expertise in de elektriciteitssector, die zowel technisch relevant als praktisch toepasbaar is voor de toekomst van elektrische energiesystemen. Voor onze leden biedt dit een unieke kans om zowel individueel als collectief, op nationaal én internationaal niveau, technische competenties verder te ontwikkelen en gezaghebbend, onbevooroordeeld technisch advies te versterken.

Missie

‘Stichting CIGRE Nederland draagt bij aan het ontwikkelen, delen en cross sectoraal samenbrengen van (nationale en internationale) kennis van energiesystemen via investering in kennisontwikkeling van onze leden om de energietransitie verder te brengen en tot een succes te maken’

Visie

‘Erkend te worden als de leidende organisatie voor alle aspecten van elektrische energiesystemen

Doel

‘Het bevorderen van betrokkenheid en kennisuitwisseling tussen energieprofessional in Nederland en wereldwijd om duurzame voorziening van elektriciteit voor iedereen mogelijk te maken’

Waarden

‘Onpartijdigheid: bieden van volledig onpartijdige technische informatie en oplossingen voor problemen en kwesties met elektrische energiesystemen’

Waarde voorstel

  • Alle spelers verbinden in het CIGRE-netwerk
  • Aanboren relevante onderwerpen
  • Ontwikkelen van kennis
  • Borging van inhoudelijke kwaliteit
  • Verstrekken van gezaghebbend, onbevooroordeeld technisch advies
  • Cross-sectorale verbinding ten behoeve van de Energietransitie
  • Presentatie op (internationaal) podium