CIGRE Session | Papers

Deadline | Agenda CIGRE Session 2021

Voor de CIGRE Session 2021 komt geen ‘Call for Papers‘. De Papers die zijn ingediend en geaccepteerd voor de CIGRE e-Session 2020 krijgen het podium tijdens de CIGRE Session 2021. De auteurs hebben de mogelijkheid om een geactualiseerde versie van hun full paper in te dienen bij de CIGRE Internationaal.

Indienen full paper
De deadline is 15 december 2020. De auteurs moeten de herziene paper rechtstreeks indienen  bij CIGRE Internationaal: sessionpapers@cigre.org . Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de mail van Sylvie Bourneuf op 20 oktober 2020. Deze email is verstuurt naar alle auteurs.

Deadlines | Agenda CIGRE Session 2020

Noteer de volgende belangrijke data voor het CIGRE Session (congres) 2020 in je agenda:

Onderwerp Datum
Inleveren synopses voor beoordeling NNC. Mail: secretariaat@cigre.nl Vrijdag 7 juni 2019 voor 15:00
Terugkoppeling NNC naar auteurs synopsis Dinsdag 18 juni 2019
Definitieve synopsis inleveren. Mail: secretariaat@cigre.nl Donderdag 27 juni 2019 voor 17:00
Secretariaat CIGRE Nederland uploadt de synopsis bij Central Office CIGRE Vrijdag 28 juni 2019
Notification of acceptance Dinsdag 15 oktober 2019
Deadline voor de volledige papers Woensdag 12 februari 2020

Publicaties | Call for papers 2020

Selectie van onderwerpen en papers

Keuze van de preferentiële onderwerpen “preferential subjects”
De Technisch Councel, bestaande uit de voorzitter, voorzitters van studiecomités, twee afgevaardigde van de admin councel, de secretaris CIGRE algemeen en secretaris Technical Councel ontwikkelen de preferentiële onderwerpen voor de CIGRE Session en onderwerpen voor het symposium. De Technisch Councel stelt de “Call for Papers” op en verspreid dit onder de Nationale Comités.

Selectie van papers
Een voorstel voor een paper moet betrekking hebben op een van de preferentiële onderwerpen, om zo een te algemene discussie te vermijden. CIGRE Session papers moeten bijdragen aan de technische vooruitgang. Zij moeten van belang zijn bij een breed internationaal publiek en zich niet bezighouden met louter lokale onderwerpen. Auteurs moeten zich onthouden van elke vorm van commerciële reclame.

De eerste auteur van een paper moet lid zijn van CIGRE, individueel lid of vertegenwoordiger van een collectief lid. Co-auteurs kunnen niet-leden zijn. In het geval van documenten opgesteld door een aantal co-auteurs, moet de naam van de leidende auteur duidelijk worden aangegeven.

De selectie is gebaseerd op de samenvatting, maar een volledige paper kan nog worden afgewezen als zij wordt beoordeeld alm zijne van slechte kwaliteit, in welk geval de motivering voor de afwijzing wordt geleverd. De papers zijn eigendom van CIGRE (copyright CIGRE).

Nationale Comités zijn verantwoordelijk voor de keuze van de papers die ze wensen te presenteren, ze moeten toezien om hun hoge kwaliteit en naleving van de preferentiële onderwerpen. De kwaliteit van de door de Nederlandse auteurs ingediende samenvattingen worden bewaakt de NNC van Stichting CIGRE Nederland.

Papers via drie kanalen
De geselecteerde papers kunnen via drie kanalen worden ingebracht:

  • Nationaal Comité: Nationale Comités kunnen een bepaald aantal papers naar voren brengen onder hun Nationaal Comité Allocatie (NCA).
    Het aantal papers toegewezen aan een nationale comités wordt herzien om het andere jaar, op basis van het Nationaal Comité lidmaatschap van over de twee voorgaande jaren.
  • Aanvullende Allocatie: Nationale Comités kunnen kiezen om een aantal papers naar voren te brengen, naast hun NCA, in de Aanvullend Allocatie (AA). Individuele auteurs uit landen waar er geen Nationaal Comité actief is kunnen papers via deze weg inbrengen.
  • Internationale Allocatie (IA): Bij deze toewijzing zijn papers geschreven door auteurs uit verschillende landen, een duidelijke bijdrage van elk een van de auteurs is nodig.

De samenvattingen van de papers voorgesteld onder de NMA worden verzonden door de Nationale Comités aan het Centraal Office. Deze samenvattingen worden vervolgens onderzocht door de voorzitters van de Studiecomités die nagaan of zij binnen de scope van de preferentiële onderwerpen liggen.

Studie Comité Allocatie (SCA): SCS kunnen papers hebben gepubliceerd via andere kanalen: zoals Technische brochures en Electra, slechts in uitzonderlijke gevallen zijn papers voorgesteld op grond van deze toewijzing, het doel ervan is het beschrijven van Studie comité en werkgroep activiteiten.

Samenvattingen van papers moet uit minstens 500 woorden bestaan en de verwijzing naar de preferentiële onderwerpen dient duidelijk te worden aangegeven. Termijn voor ontvangst van samenvattingen op het Centraal Office wordt gegeven in de ‘Call for Papers’, maar is meestal mei-juni van het oneven jaar.

Na het selectieproces worden de auteurs op de hoogte gesteld van de aanvaarding of niet aanvaarding van hun paper door het Centraal Office, met een kopie aan het Nationaal Comité, en krijgen informatie voor de voorbereiding van de papers alsmede de uiterste datum waarna papers zullen worden afgewezen.

Alle papers moeten worden gezonden aan de CIGRE Centraal Office die hen zal doen toekomen aan de relevante voorzitters en Special Reporters.

De deadline is 15 december

Maar er is al afgesproken dat auteurs de mogelijkheid hebben om, als ze dat willen, een geactualiseerde versie van hun volledige Paper 2020 voor te bereiden, die zal worden doorgestuurd naar het Central Office en zal worden verspreid naar de betrokken studiecommissie voor hun Special Report in 2021.

Auteurs moeten het pdf-bestand van hun herziene paper rechtstreeks naar het centrale kantoor sturen. Het e-mailadres of URL-adres waarnaar herziene versies van volledige Papers moeten worden doorgestuurd, zal snel worden meegedeeld.

De deadline voor het verzenden van de herziene versie van de Papers is 15 december.

Auteurs dienen het hier bijgevoegde sjabloon te gebruiken, waarbij op de eerste pagina “Revised Paper” wordt vermeld, samen met de referentie van hun Paper, die hetzelfde blijft als voor 2020.
Het sjabloon zal ook beschikbaar zijn op de CIGRE-website (pagina in opbouw).

Onderwerp Datum
Deadline voor revised version of full paper 15 december 2020
Dinsdag 15 oktober 2019
Deadline voor de volledige papers Woensdag 12 februari 2020

Publicaties | Call for papers 2020

Deadlines | Agenda CIGRE Session 2020

Noteer de volgende belangrijke data voor het CIGRE Session (congres) 2020 in je agenda:

Onderwerp Datum
Inleveren synopses voor beoordeling NNC. Mail: secretariaat@cigre.nl Vrijdag 7 juni 2019 voor 15:00
Terugkoppeling NNC naar auteurs synopsis Dinsdag 18 juni 2019
Definitieve synopsis inleveren. Mail: secretariaat@cigre.nl Donderdag 27 juni 2019 voor 17:00
Secretariaat CIGRE Nederland uploadt de synopsis bij Central Office CIGRE Vrijdag 28 juni 2019
Notification of acceptance Dinsdag 15 oktober 2019
Deadline voor de volledige papers Woensdag 12 februari 2020

Publicaties | Call for papers 2020

Selectie van onderwerpen en papers

Keuze van de preferentiële onderwerpen “preferential subjects”
De Technisch Councel, bestaande uit de voorzitter, voorzitters van studiecomités, twee afgevaardigde van de admin councel, de secretaris CIGRE algemeen en secretaris Technical Councel ontwikkelen de preferentiële onderwerpen voor de CIGRE Session en onderwerpen voor het symposium. De Technisch Councel stelt de “Call for Papers” op en verspreid dit onder de Nationale Comités.

Selectie van papers
Een voorstel voor een paper moet betrekking hebben op een van de preferentiële onderwerpen, om zo een te algemene discussie te vermijden. CIGRE Session papers moeten bijdragen aan de technische vooruitgang. Zij moeten van belang zijn bij een breed internationaal publiek en zich niet bezighouden met louter lokale onderwerpen. Auteurs moeten zich onthouden van elke vorm van commerciële reclame.

De eerste auteur van een paper moet lid zijn van CIGRE, individueel lid of vertegenwoordiger van een collectief lid. Co-auteurs kunnen niet-leden zijn. In het geval van documenten opgesteld door een aantal co-auteurs, moet de naam van de leidende auteur duidelijk worden aangegeven.

De selectie is gebaseerd op de samenvatting, maar een volledige paper kan nog worden afgewezen als zij wordt beoordeeld alm zijne van slechte kwaliteit, in welk geval de motivering voor de afwijzing wordt geleverd. De papers zijn eigendom van CIGRE (copyright CIGRE).

Nationale Comités zijn verantwoordelijk voor de keuze van de papers die ze wensen te presenteren, ze moeten toezien om hun hoge kwaliteit en naleving van de preferentiële onderwerpen. De kwaliteit van de door de Nederlandse auteurs ingediende samenvattingen worden bewaakt de NNC van Stichting CIGRE Nederland.

Papers via drie kanalen
De geselecteerde papers kunnen via drie kanalen worden ingebracht:

  • Nationaal Comité: Nationale Comités kunnen een bepaald aantal papers naar voren brengen onder hun Nationaal Comité Allocatie (NCA).
    Het aantal papers toegewezen aan een nationale comités wordt herzien om het andere jaar, op basis van het Nationaal Comité lidmaatschap van over de twee voorgaande jaren.
  • Aanvullende Allocatie: Nationale Comités kunnen kiezen om een aantal papers naar voren te brengen, naast hun NCA, in de Aanvullend Allocatie (AA). Individuele auteurs uit landen waar er geen Nationaal Comité actief is kunnen papers via deze weg inbrengen.
  • Internationale Allocatie (IA): Bij deze toewijzing zijn papers geschreven door auteurs uit verschillende landen, een duidelijke bijdrage van elk een van de auteurs is nodig.

De samenvattingen van de papers voorgesteld onder de NMA worden verzonden door de Nationale Comités aan het Centraal Office. Deze samenvattingen worden vervolgens onderzocht door de voorzitters van de Studiecomités die nagaan of zij binnen de scope van de preferentiële onderwerpen liggen.

Studie Comité Allocatie (SCA): SCS kunnen papers hebben gepubliceerd via andere kanalen: zoals Technische brochures en Electra, slechts in uitzonderlijke gevallen zijn papers voorgesteld op grond van deze toewijzing, het doel ervan is het beschrijven van Studie comité en werkgroep activiteiten.

Samenvattingen van papers moet uit minstens 500 woorden bestaan en de verwijzing naar de preferentiële onderwerpen dient duidelijk te worden aangegeven. Termijn voor ontvangst van samenvattingen op het Centraal Office wordt gegeven in de ‘Call for Papers’, maar is meestal mei-juni van het oneven jaar.

Na het selectieproces worden de auteurs op de hoogte gesteld van de aanvaarding of niet aanvaarding van hun paper door het Centraal Office, met een kopie aan het Nationaal Comité, en krijgen informatie voor de voorbereiding van de papers alsmede de uiterste datum waarna papers zullen worden afgewezen.

Alle papers moeten worden gezonden aan de CIGRE Centraal Office die hen zal doen toekomen aan de relevante voorzitters en Special Reporters.