CIGRE Session | Papers

Deadlines | Agenda CIGRE Session 2024

Noteer de volgende belangrijke data voor het CIGRE Session 2024 in je agenda:

Inleveren synopsis voor beoordeling NNC: Dinsdag 8 augustus 2023 voor 15:00. Mail: secretariaat@cigre.nl
Terugkoppeling NNC naar auteurs synopsis: Vrijdag 18 augustus
Definitieve synopsis inleveren: Vrijdag 25 augustus voor 17:00 uur. Mail: secretariaat@cigre.nl
Secretariaat Cigre Nederland upload de synopsis bij Central Office CIGRE: Zaterdag 26 augustus 2023
Notification of acceptance: 6 november 2023
Deadline full papers 6 februari 2024

Publicaties | Call for papers 2024

  • De benodigde publicaties vind je op de CIGRE Internationaal website.

Selectie van onderwerpen en papers

Keuze van de preferentiële onderwerpen “preferential subjects”
De Technisch Councel, bestaande uit de voorzitter, voorzitters van studiecomités, twee afgevaardigde van de admin councel, de secretaris CIGRE algemeen en secretaris Technical Councel ontwikkelen de preferentiële onderwerpen voor de CIGRE Session en onderwerpen voor het symposium. De Technisch Councel stelt de “Call for Papers” op en verspreid dit onder de Nationale Comités.

Selectie van papers
Een voorstel voor een paper moet betrekking hebben op een van de preferentiële onderwerpen, om zo een te algemene discussie te vermijden. CIGRE Session papers moeten bijdragen aan de technische vooruitgang. Zij moeten van belang zijn bij een breed internationaal publiek en zich niet bezighouden met louter lokale onderwerpen. Auteurs moeten zich onthouden van elke vorm van commerciële reclame.

De eerste auteur van een paper moet lid zijn van CIGRE, individueel lid of vertegenwoordiger van een collectief lid. Co-auteurs kunnen niet-leden zijn. In het geval van documenten opgesteld door een aantal co-auteurs, moet de naam van de leidende auteur duidelijk worden aangegeven.

De selectie is gebaseerd op de samenvatting, maar een volledige paper kan nog worden afgewezen als zij wordt beoordeeld alm zijne van slechte kwaliteit, in welk geval de motivering voor de afwijzing wordt geleverd. De papers zijn eigendom van CIGRE (copyright CIGRE).

Nationale Comités zijn verantwoordelijk voor de keuze van de papers die ze wensen te presenteren, ze moeten toezien om hun hoge kwaliteit en naleving van de preferentiële onderwerpen. De kwaliteit van de door de Nederlandse auteurs ingediende samenvattingen worden bewaakt de NNC van Stichting CIGRE Nederland.

De samenvattingen van de papers voorgesteld onder de NMA worden verzonden door de Nationale Comités aan het Centraal Office. Deze samenvattingen worden vervolgens onderzocht door de voorzitters van de Studiecomités die nagaan of zij binnen de scope van de preferentiële onderwerpen liggen.

Studie Comité Allocatie (SCA): SCS kunnen papers hebben gepubliceerd via andere kanalen: zoals Technische brochures en Electra, slechts in uitzonderlijke gevallen zijn papers voorgesteld op grond van deze toewijzing, het doel ervan is het beschrijven van Studie comité en werkgroep activiteiten.

Samenvattingen van papers moet uit minstens 500 woorden bestaan en de verwijzing naar de preferentiële onderwerpen dient duidelijk te worden aangegeven. Termijn voor ontvangst van samenvattingen op het Centraal Office wordt gegeven in de ‘Call for Papers’, maar is meestal mei-juni van het oneven jaar.

Na het selectieproces worden de auteurs op de hoogte gesteld van de aanvaarding of niet aanvaarding van hun paper door het Centraal Office, met een kopie aan het Nationaal Comité, en krijgen informatie voor de voorbereiding van de papers alsmede de uiterste datum waarna papers zullen worden afgewezen.

Alle papers moeten worden gezonden aan de CIGRE Centraal Office die hen zal doen toekomen aan de relevante voorzitters en Special Reporters.