Buried but alive! Themadag CIGRE B1

Succesvolle CIGRE B1 Themadag over “The ART of integrated CABLES, Integration of new underground cables in the network”.

Samen met ruim 90 energieprofessionals werd op 4 december bij TenneT TSO, tijdens de CIGRE B1 themadag, flink gediscussieerd over hoe het toekomstige elektriciteitsnet eruit gaat zien om aan de groeiende vraag van energie te voldoen. Samen met sprekers van Alsema, DNV GL, Energy Solutions, Enexis, Prysmian Group, Qirion, Stedin, TATA Steel, TenneT en deelnemers uit de sector werd kennis gedeeld en bespraken zij wat nodig is om de groeiende vraag en andere energiestromen te faciliteren, hoe we onze netstrategie moeten aanpassen en wat de gevolgen zijn voor de nieuw aan te leggen kabelverbindingen.

Geconcludeerd is dat kabels niet meer weg te denken zijn uit de omgeving en hoe sneller acceptatie, hoe sneller voldaan kan worden aan de benodigde versnelde aanleg. Uitdagingen als inpassingen in het net (blindlast, nettechniek, transiënten, stroomdichtheid, piekbelastingen) en in de omgeving (tracering en omgevingsmanagement) zijn herkenbaar en bespreekbaar.

Er is veel aandacht voor ontwerp, testen, beheer, onderhoud van de kabelverbinding en de impact van verschillende typen opwek op het ontwerp. Kortom “Buried but alive”!

Wil je de presentaties nog eens nalezen? Klik dan hier.

Graag verwijzen we ook naar het artikel in Energeia. Helaas alleen te downloaden voor abonnees van Energeia. Tot een volgende bijeenkomst.

CIGRE Studiecomite B1

Nieuwe vice voorzitter Nederlands Nationaal Comité CIGRE

Met trots heten wij Diana van den Heuvel welkom als vice voorzitter van het Nederlands Nationaal Comité CIGRE.

Na haar studies; Franse taal-en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Elektrotechniek aan de TU Delft heeft Diana in verschillende leidinggevende posities binnen Eneco haar bijdrage geleverd aan de transformatie van de energie liberalisering, de omslag van een monopolistisch energiebedrijf naar een commercieel bedrijf met een toonaangevende duurzame koers. Momenteel levert Diana een bijdrage aan de energietransitie als Corporate Account Director TenneT op strategisch niveau in zowel Duitsland als Nederland om de doelen van Siemens en TenneT zoveel mogelijk met elkaar in lijn te brengen. Daarnaast is ze actief als bestuurslid van het landelijke netwerk Women in Energy.

Ze krijgt energie van contact met mensen en niets is zo mooi om diversiteit te verbinden in één gezamenlijk doel. In haar rol als vice voorzitter kijkt Diana er dan ook naar uit een verbindende factor te spelen tussen de diepgaande expertise binnen CIGRE Nederland en de energietransitie vraagstukken.

Nieuwe Secretaris Nederlands Nationaal Comité CIGRE

Met trots heten wij welkom Robert-Jan de Bes als nieuwe secretaris van Nederlands Nationaal Comité CIGRE.

Na zijn studies; Land- en Watermanagement aan de Internationale Hogeschool Larenstein, Beleidsgerichte Milieukunde, faculteit Beleidswetenschappen aan de RU Nijmegen en Executive Change Management aan de SIOO Utrecht levert Robert-Jan een bijdrage als bestuurslid en adviseur aan de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, is Lid van de stuurgroep Lectoraat Reliable Power Supply aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en is Lid van de Adviescommissie Engineering, Engineering & Design aan de Hogeschool Utrecht.

Robert-Jan begon zijn loopbaan in 1997 bij Arcadis en was actief in diverse functie als landelijke advies-, procesmanager- en managementfuncties; alle gerelateerd aan locatie- en gebiedstransformaties. Vanaf 2010 werkt hij als Teammanager Power Transmissions & Project Development bij TenneT. De rode lijn in zijn werk is het scheppen van (technische) randvoorwaarden voor nieuwbouw, inkoop, projectuitvoering en contractmanagement en ketengerichte samenwerking. In zijn huidige functie ziet hij de energietransitie dagelijks meer concreet vorm krijgen. Dit via aansluiting van wind- en zonneparken, in kabelstudies met nieuw optredende netfenomenen, in Big Dataprojecten en Cyber Secure besturing en beveiliging. Binnen Asset Management is hij verder (mede)verantwoordelijk voor het technisch beleid, internationaal leveranciersmanagement van fabrieken en aannemers en BIM.

In zijn rol als secretaris ziet Robert-Jan er naar uit om zich, samen mét bestuur en leden, voor CIGRE in te mogen zetten, waarbij thema’s als: externe zicht- en hoorbaarheid van het CIGRE-kennisnetwerk, beschikbaarstelling van expertise ten dienste van de energietransitie en innovatie en ontwikkeling zijn bijzondere belangstelling hebben.”

Terugblik mini-symposium ‘CIGRE in Energy Transition’

Met veel plezier kijken wij terug op een geslaagd en waardevol minisymposium “CIGRE in Energy Transition” dat gehouden werd op 27 februari 2019 bij Siemens. Samen spraken we over hoe CIGRE kan verbinden met de vraagstukken rondom het Klimaatakkoord en hoe wij als organisaties en jezelf kennis kunnen inbrengen en impact kunnen maken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 0.png

Door de inzichten van sprekers als; Jeroen Overduin, Manon Jansen, Gertjan Lankhorst, Stefan Olsthoorn, Edwin Edelenbos en Thomas Dekker hebben we mooie inzichten gekregen en liggen er interessante ontwikkelingen voor ons als Cigre om ons te ontwikkelen naar een meer agile en verbonden Stichting met meer relevantie en impact in de energietransitie.


We gaan hier elkaar nog vaak aan memoreren in alle initiatieven en acties die wij als CIGRE gaan doen. We hebben een goede boost gekregen en die willen we graag vasthouden.