Nieuwe Secretaris Nederlands Nationaal Comité CIGRE

Met trots heten wij welkom Robert-Jan de Bes als nieuwe secretaris van Nederlands Nationaal Comité CIGRE.

Na zijn studies; Land- en Watermanagement aan de Internationale Hogeschool Larenstein, Beleidsgerichte Milieukunde, faculteit Beleidswetenschappen aan de RU Nijmegen en Executive Change Management aan de SIOO Utrecht levert Robert-Jan een bijdrage als bestuurslid en adviseur aan de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, is Lid van de stuurgroep Lectoraat Reliable Power Supply aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en is Lid van de Adviescommissie Engineering, Engineering & Design aan de Hogeschool Utrecht.

Robert-Jan begon zijn loopbaan in 1997 bij Arcadis en was actief in diverse functie als landelijke advies-, procesmanager- en managementfuncties; alle gerelateerd aan locatie- en gebiedstransformaties. Vanaf 2010 werkt hij als Teammanager Power Transmissions & Project Development bij TenneT. De rode lijn in zijn werk is het scheppen van (technische) randvoorwaarden voor nieuwbouw, inkoop, projectuitvoering en contractmanagement en ketengerichte samenwerking. In zijn huidige functie ziet hij de energietransitie dagelijks meer concreet vorm krijgen. Dit via aansluiting van wind- en zonneparken, in kabelstudies met nieuw optredende netfenomenen, in Big Dataprojecten en Cyber Secure besturing en beveiliging. Binnen Asset Management is hij verder (mede)verantwoordelijk voor het technisch beleid, internationaal leveranciersmanagement van fabrieken en aannemers en BIM.

In zijn rol als secretaris ziet Robert-Jan er naar uit om zich, samen mét bestuur en leden, voor CIGRE in te mogen zetten, waarbij thema’s als: externe zicht- en hoorbaarheid van het CIGRE-kennisnetwerk, beschikbaarstelling van expertise ten dienste van de energietransitie en innovatie en ontwikkeling zijn bijzondere belangstelling hebben.”