Stefan Evers, nieuwe vicevoorzitter van CIGRE Nederland

Stefan Evers treedt met veel plezier toe tot het bestuur van CIGRE Nederland. Zijn drive is de Nederlandse maatschappij en in het grotere kader de wereld, verder vooruitbrengen in een tijd waarin de energie transitie volop gaande en noodzakelijk is.

Wat ik kom brengen
“Bij DNV ben ik actief in een senior managementpositie. In het bestuur denk ik dan ook goed bij te kunnen dragen aan de structuur, managementaspecten en governance vraagstukken. Verder zie ik een deel van mijn rol liggen in het vergroten van de samenwerking met buurlanden. Ik ben in mijn werk verantwoordelijk voor meerdere landen en daarmee dus ook dagelijks betrokken bij internationale projecten. Vanuit mijn functie en mijn netwerk kan ik aan de samenwerking met buurlanden een belangrijke bijdrage leveren. Omdat DNV veel contact met nieuwe toetreders heeft, denk ik ook te kunnen helpen om deze partijen aan CIGRE te binden waardoor we verder kunnen groeien.”

Diversiteit
“Diversiteit staat bij mij hoog op de lijst. In mijn werk ben ik verantwoordelijk voor ruim 200 mensen van bijna 40 verschillende nationaliteiten. Een deel daarvan werkt in het buitenland, maar het overgrote deel werkt in Nederland. Het is belangrijk dat wij de diversiteit in nationaliteiten ook in CIGRE Nederland belichten. De man-vrouw verdeling is in onze sector scheef. Gelukkig zien we een verandering ontstaan, maar het belang van het Women in Energy netwerk blijft groot. Ook diversiteit qua leeftijd is een aandachtsgebied. Het Next Generation Network is belangrijk om jonge techneuten laagdrempelig te betrekken in de enorme kenniswereld die CIGRE hen biedt. Door hun licht op te steken en contacten te leggen met mensen die werkzaam zijn in verschillende onderwerpen en/of bij verschillende bedrijven in de sector, krijgen ze een beeld van waar hun toekomst kan liggen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij zoveel mogelijk gebruikmaken van de diversiteit waar wij over kunnen beschikken. Dit om gezamenlijk tot de beste oplossingen te komen welke de sector blijven versterken.”

1 + 1 = 3
“De vorige voorzitter, Wessel Bakker, zijn we veel dank verschuldigd. Hij is tien jaar voorzitter geweest en heeft CIGRE Nederland naar the next level gebracht met een professionaliserings- en een uitbreidingsslag. Wessel en ik werken alle twee bij DNV en hij heeft mij voorgedragen. Door in het bestuur plaats te nemen, wil ik ervoor zorgdragen dat DNV een vaste trouwe partner blijft in het geheel. CIGRE brengt partijen samen om in gezamenlijkheid verder te komen. De connecties binnen CIGRE in Nederland en in het buitenland zijn belangrijk. Want één plus één is in deze echt drie.”

Verdere stappen
“Het hartelijke onthaal van de andere bestuursleden maakt dat ik ernaar uitkijk om samen met het bestuur verdere stappen te zetten om CIGRE Nederland zowel nationaal als internationaal verder te brengen. Nu onder voorzitterschap van Diana van den Heuvel.”