Nieuw Voorzitter en Vice-Voorzitter CIGRE Nederland

Beste Leden van CIGRE Nederland,

Graag informeer ik jullie over enkele wisselingen in het Dagelijks Bestuur van CIGRE Nederland alsmede een wisseling in het Nederlands Nationaal Comité.

Vertrek voorzitter Wessel Bakker

Korte tijd geleden heeft Wessel Bakker aangegeven te stoppen als voorzitter van CIGRE Nederland. In de afgelopen 10 jaar heeft hij zich in deze rol ingezet voor de stichting en in het bijzonder voor de kennisontwikkeling en – deling met en tussen de aan CIGRE verbonden professionals, bedrijven en instituten in Nederland en daarbuiten. Jonge professionals en vrouwelijk leiderschap lagen Wessel na aan het hart, wat ook blijkt uit de integratie van NGN- en WiE-professionals in bestuursfuncties in het Nederlandse NC. Hij – en wij – zijn trots op wat is bereikt met een sterk bestuursteam, studiecie voorzitters, NNC leden en werkgroepen.

We zijn hem zeer erkentelijk en dankbaar daarvoor en respecteren natuurlijk zijn besluit.

In de vergadering van het Nederlands Nationaal Comité (NNC) op 17 januari jongstleden is gesproken over de invulling van de functies binnen het Dagelijks Bestuur (DB).

Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter

We zijn verheugd te kunnen melden dat Diana van den Heuvel, onze huidige vicevoorzitter, per 1 maart 2024 de voorzittershamer overneemt. Diana is sinds eind 2018 lid van het DB en heeft mede de basis gelegd voor meer internationale samenwerking van CIGRE Nederland met andere Nationale Comités van bijvoorbeeld België en het Verenigd Koninkrijk. Ook binnen het WiE-netwerk is zij zeer actief.

Tevens zijn we blij te kunnen melden dat het NNC heeft ingestemd met het toetreden van Stefan Evers tot het DB in de rol van vicevoorzitter; ook per 1 maart. Stefan is operationeel leidinggevende bij DNV en verantwoordelijk voor Power Grids in Nederland en de rest van Noord Europa. Hij is sinds 2007 werkzaam bij DNV en beschikt over ruime ervaring in managen van kennisintensieve organisaties, diensten en innovaties in de energiesector.

Tijdens de Hollandse Avond in Parijs op 26 augustus is er gelegenheid om Wessel de hand te drukken en tevens met Stefan Evers kennis te maken.

Wisseling in het NNC

Met instemming van het NNC heeft Prof. Dr. Peter Palensky (TU Delft) per 17 januari zijn positie in het NNC overgedragen aan Prof. Dr. Ir. Marjan Popov. We bedanken Peter zeer voor zijn inzet voor CIGRE en haar activiteiten alsmede scherpe visie, energieke opbouwende bijdrage en goede gevoel voor humor.

Marjan heten wij uiteraard van harte welkom. Hij is Hoogleraar aan de TU Delft op het vakgebied Protection of Sustainable Electrical Power Systems. Zijn kennis en inzichten bieden een goede aanvulling binnen het NNC. We zien dan ook uit naar een plezierige samenwerking.

Aan de slag met het CIGRE Strategic Plan – Horizon 2030

Met het vernieuwde bestuursteam gaan we aan de slag met de implementatie van het CIGRE Strategisch Plan – editie 2023 – met een horizon tot 2030. Naast het power system krijgen ook aanpalende ontwikkelingen als zon, wind,  waterstof en nucleair meer focus. Dit willen we in CIGRE Nederland op gaan pakken, o.a. door het organiseren van symposia/events op dit vlak.

Verder is in het CIGRE beleid expliciet aandacht voor het verkrijgen van meer diversiteit en verjonging in NGN en de gehele organisatie.

Daarnaast werkt het bestuur verder aan verdere versteviging van de financiële basis, wat tijd vergt maar wel nodig is om onze doelen ook in de toekomst te kunnen blijven verwezenlijken.

Dit alles kan alleen dankzij de support en grote betrokkenheid bij CIGRE Nederland van onze (collectieve) leden en sponsoren. Dat maakt dat we het goede werk kunnen doen. Het nieuwe bestuur hoopt van harte dat we ook de komende jaren op alle schouders mogen blijven steunen.

Met vriendelijke groeten,

Stichting CIGRE Nederland

Robert-Jan de Bes
Secretaris | Penningmeester