Leden studiecomité C3

C3 Power system sustainability and environmental performance
Scope: Er zijn 3 technical directions gedefinieerd:

  • Asset management en milieu/omgeving
  • Algemene milieu-ontwikkelingen en energiebedrijven
  • Stakeholder engagement en publieke acceptatie

De studiecomité heeft 2 hoofdtaken, het vaststellen en beoordelen van de invloed van elektriciteitssystemen op het milieu en de omgeving en het doen van aanbevelingen over maatregelen om de genoemde invloed te beheersen.
Het begrip invloed op omgeving wordt breed geïnterpreteerd: het betreft zowel fysieke invloed als de sociale aspecten ervan. Onderwerpen zijn ondermeer broeikasgassen (bv SF6 gebruik), verontreiniging bodem en water, EM-velden, geluid(hinder), visuele aspecten, invloed op flora en fauna, maar ook stakeholder engagement, publieke acceptatie. Meer algemeen gezegd: het betreft de drie P’s van duurzaamheid: people, planet, profit.

Mocht je interesse hebben in meer informatie of mogelijk een actieve deelname willen hebben in de studiecomité, neem dan contact op met de studiecomité voorzitter. 

Voorzitter Joris den Breejen TenneT TSO Joris.den.Breejen@tennet.eu
SecretarisHenk SandersTenneT TSO
LidGarnt SwinkelsArcadis
LidGerald OldemonnikhofProRail
LidJack DoomernikAvans University
LidJohn HaubrichRijkswaterstaat
LidKarin van der PloegLiander
LidSander van SluisMinisterie van Economische
zaken en Klimaat
LidSusan van den BergTenneT TSO
LidSven StremkeWageningen University
LidWilliam FleurenDNV
LidAstrid SchellingsMovares