Gezocht: studiecomité voorzitter C3 “Power system environmental performance” bij CIGRE Nederland

Bekijk hier de actieve leden van SC C3: www.cigre.nl/leden-studiecomite-c3

Wat houdt het in?

Als voorzitter van een Nationaal Studie Comite (NSC) CIGRE C3 heb je een aantal taken in nationaal verband en een aantal taken in internationaal verband. In Nederland gaat het om het deelnemen aan de vergaderingen met de andere NSC-voorzitters, het leiden van de vergaderingen van het NSC C3 en natuurlijk het jaarlijks organiseren van een themadag / workshop. Verder wordt je soms uitgenodigd voor activiteiten van Next Generation Network (bijvoorbeeld een match-making event).

Internationaal ben je de vertegenwoordiger van Nederland in het internationale studiecomité C3. Dit betekent dat je deelneemt aan de jaarlijkse vergaderingen en daar de Nederlandse inbrengen en belangen vertegenwoordigd, dat je zorgt voor vertegenwoordiging van Nederland in de internationale werkgroepen, dat stukken die geschreven gereviewed worden, etc.

Hoeveel tijd kost het?

Per jaar ben je zo’n 2 tot 3 weken tijd kwijt aan het voorzitterschap van NSC C3. Ieder jaar is er een serie vergaderingen, gekoppeld aan een colloquium, wat je ongeveer een week kost. Verder ben je betrokken bij de organisatie van een (tweejaarlijks) themadag in Nederland en heb je een aantal vergaderingen met het NSC en met andere NSC-voorzitters. Ook dit kost ongeveer een week per jaar. Daarnaast zijn er nog andere, kleinere, dingen, zoals het regelen van deelnemers aan internationale werkgroepen, etc.

Wat is het profiel?

Van belang is dat je een goed overzicht hebt van het vakgebied en dat je er gedegen kennis van hebt. CIGRE C3 gaat over de drie P’s van duurzaamheid: people, planet, profit.  

Het studiecomité heeft 2 hoofdtaken: 1) het vaststellen en beoordelen van de invloed van elektriciteitssystemen op het milieu en de omgeving en 2) het doen van aanbevelingen over maatregelen om de genoemde invloed te beheersen.
Het begrip invloed op omgeving wordt breed geïnterpreteerd: het betreft zowel fysieke invloed als de sociale aspecten ervan. Onderwerpen zijn onder meer broeikasgassen (bv SF6 gebruik), verontreiniging bodem en water, EM-velden, geluid(hinder), visuele aspecten, invloed op flora en fauna, maar ook stakeholder engagement, publieke acceptatie.

De scope betreft 3 technische richtingen: 1) Asset management en milieu/omgeving  2) Algemene milieu ontwikkelingen en energiebedrijven en 3) Stakeholder engagement en publieke acceptatie.

Verder is het een pré als je al ervaring hebt met (deelname aan) internationale C3 werkgroepen. Tot slot is het goed te beseffen dat je als voorzitter het belang van Nederland vertegenwoordigt en niet dat van je eigen werkgever.

Mocht je interesse gewekt zijn en graag meer informatie willen, neem dan contact op met de Vice-Voorzitter, Diana van den Heuvel (Diana.vandenheuvel@siemens-energy.com).