B1

KABELS

Studiecomité B1

Alle typen geïsoleerde kabelsystemen voor land- en zeeverbindingen, zowel voor wisselspanning als voor gelijkspanning. Hoofdzakelijk hoogspanningstoepassingen, waar nodig ook toepassingen voor lagere spanningen.


Binnen dit werkgebied omvat de scope van het Studiecomité ontwerp, fabricage, installatie, nazorg, kwaliteitsborging, beproeving en beproevingstechnieken, gedrag in en wisselwerking met het net, betrouwbaarheid, bedrijfsmiddelbeheer, onderhoud en diagnostiek tijdens bedrijf

Voorzitter
Frank de Wild
Frank de Wild
DNV GL Netherlands BV
Leden Nederlands studiecomité
Voorzitter:
Secretaris:
Overige leden
Website internationale studiecomite

Overzicht werkgroepen bij B1 Kabels

Guide to minimize the use of SF6 during routine testing of electrical equipment
Guide for rating calculations of HV cables
Startdatum: 1-6-2011
Testing of superconducting cable systems
Startdatum: 1-1-2010
Contactpersoon: Alex Geschiere, Alliander (alex.geschiere@alliander.com)
Review of cable systems electrical characteristics
Startdatum: 1-4-2009
Recommendations for testing HVDC extruded cable systems for power transmission at a rated voltage up to 500 kV
Startdatum: 1-12-2008