C3

INVLOED VAN ELEKTRISCHE ENERGIENETTEN OP OMGEVING EN MILIEU

Studiecomité C3

System environmental performance

 

Er zijn 3 technical directions gedefinieerd:

 

 1. Asset
  management en milieu/omgeving
 2. Algemene milieu-ontwikkelingen en energiebedrijven
 3. Stakeholder
  engagement en publieke acceptatie

 

Hoofdtaak:

 

 1. Vaststellen
  en beoordelen van de invloed van elektriciteitssystemen op het milieu en de
  omgeving.
 2. Doen
  van aanbevelingen over maatregelen om de genoemde invloed te beheersen.


Het begrip invloed op omgeving wordt breed geïnterpreteerd:
het betreft zowel fysieke invloed als de sociale aspecten ervan. Onderwerpen
zijn ondermeer broeikasgassen (bv SF6 gebruik), verontreiniging bodem en water,
EM-velden, geluid(hinder), visuele aspecten, invloed op flora en fauna, maar
ook stakeholder engagement, publieke acceptatie. Meer algemeen gezegd: het
betreft de drie P's van duurzaamheid: people, planet, profit.

 

Resultaten van de studies van de werkgroepen:

 

 1. Beschouwingen
  over afweging vermindering invloed en kosten
 2. Beschrijving
  van effecten van beperking invloed op leveringszekerheid en betrouwbaarheid van
  het elektriciteitssysteem
 3. Aanbevelingen
  over doeltreffende communicatie met publiek, overheid, reguleringsautoriteit
 4. Mondiale
  benchmarking
 5. Beoordelen
  en aanbieden van onderzoeksmethoden (zoals Life Cycle Assessment en
  Environmental Product Declarations).
Voorzitter
Wiliam Hartman
Wiliam Hartman
TenneT TSO B.V.
Leden Nederlands studiecomité
Voorzitter:
Secretaris:

Overige leden
Website internationale studiecomite

Overzicht werkgroepen bij C3 Invloed van elektrische energienetten op omgeving en milieu

Methodologies for greenhouse gas inventory and reporting for T&D utilities
Startdatum: 1-9-2010
Sustainable development performance indicators for electric power generation
Startdatum: 1-7-2010
The relationship between high voltage transmission lines and built development
Startdatum: 1-5-2010
Contactpersoon: Henk Sanders, TenneT (henk.sanders@tennet.eu)
Corridor management
Startdatum: 1-8-2008
Internalization of external costs for power lines
Startdatum: 1-1-2008