A3

HOOGSPANNINGSAPPARATUUR

Studiecomite A3

Theorie, ontwerp, constructie en bedrijf van alle componenten voor schakelen, onderbreken en begrenzen van stromen, overspanningsafleiders, condensatoren, railsystemen en isolatoren en meettransformatoren.

De nadruk ligt op de werking en wisselwerking van hoogspanningsapparatuur met inbegrip van lucht- en gasgeïsoleerde apparatuur, vaste stof insolatie in hoogspanningsapparatuur, isolatie in de open lucht en apparatuur die gebruik maakt van andere isolatiesystemen en onderbrekingsmedia.

 

Voorzitter
René Smeets
René Smeets
DNV GL Netherlands BV
Leden Nederlands studiecomité
Voorzitter:
Secretaris:
Overige leden
Website internationale studiecomite

Overzicht werkgroepen bij A3 Hoogspanningsapparatuur

Accuracy, calibration & interfacing of instrument transformers with digital outputs
Impact of overstressing of substation equipment
Startdatum: 1-9-2010
Contactpersoon: Marcel Hooijmans, Liander (marcel.hooijmans@alliander.com)
Deterioration of ageing substation equipment and possible mitigation techniques
Startdatum: 1-6-2010
Contactpersoon: Wouter van den Akker, TenneT (corresponderend lid) (wouter.vandenakker@tennet.eu)
Switching phenomena and testing requirements for UHV & EHV equipment
Startdatum: 1-5-2010
Contactpersoon: Anton Janssen, Alliander en Rene Smeets, KEMA (anton.janssen@alliander.com; rene.smeets@kema.com)
The impact of the application of vacuum switchgear at transmission voltages
Startdatum: 1-2-2009
Contactpersoon: Rene Smeets, KEMA (convenor) (rene.smeets@kema.com)
Metal Oxide varistors and surge arresters for emerging system conditions
Startdatum: 1-12-2008
Influence of shunt capacitor banks on circuit breaker fault interruption duties
Startdatum: 1-12-2008
Tools for Simulating Internal Arc and Current Withstand Testing
Startdatum: 1-5-2008
Contactpersoon: Gerard Schoonenberg, Eaton (gerard.schoonenberg@eaton.com)
Application and feasibility of fault current limiters in power systems
Startdatum: 1-2-2008