C6

DISTRIBUTIENETTEN EN DECENTRALE OPWEKKING

Studiecomité C6

Beoordeling van de technische effecten en eisen die een  grootschaliger toepassing van decentrale opwekking kan hebben op en ten aanzien van de structuur en de bedrijfsvoering van de netten.

Nagaan in welke mate zulke oplossingen mogelijk worden toegepast op de korte, middellange en lange termijn. Plattelandselektrificatie, demand side management methoden en toepassing van opslag vallen eveneens binnen de scope van dit studiecomité.

Samenwerking met studiecomité D1 op het gebied van opkomende technologieën betreffende decentrale opwekking en ook met andere studiecomité's.

Leden Nederlands studiecomité
In Nederland worden de onderwerpen van dit studiecomité behandeld door C0, het gecombineerde Nederlandse studiecomité van C1, C2, C5 en C6
Website internationale studiecomite

Overzicht werkgroepen bij C6 Distributienetten en decentrale opwekking

Capacity of distribution feeders for hosting DER
Startdatum: 1-10-2011
Advisory Group on Rural Electrification
Startdatum: 1-10-2011
Contactpersoon: Ad Zoomers (ad.zoomers@net.nl)
Microgrids evolution roadmap
Startdatum: 1-5-2010
Smart metering - state of the art, regulation, standards and future requirements
Startdatum: 1-5-2010
Integration of electric vehicles in electric power systems
Startdatum: 1-1-2010
Planning and optimization method for active distribution systems
Startdatum: 1-1-2010
Contactpersoon: Khalil El Bakari, Liander (khalil.el.bakari@alliander.com)
Technologies employed in rural electrification
Startdatum: 1-1-2009