Wat we doen

De stichting CIGRE en sponsoren dragen zorg voor de financiering van de activiteiten van het Nederlands Nationaal Comité CIGRE (NNC CIGRE) en de diverse Nationale Studiecomités (NSC's). Verder verzorgt de stichting CIGRE namens de internationale CIGRE organisatie de ledenadministratie van CIGRE (registratie van leden en het innen van contributie)
 

Mast en medewerkersUitwisseling en verdere ontwikkeling van kennis

Het NNC CIGRE bevordert de uitwisseling van kennis op het gebied van het elektriciteitstransport en -productie en stimuleert de verdere ontwikkeling hiervan. Verder bewaakt het NNC CIGRE de kwaliteit van de Nederlandse afgevaardigde in de internationale studiecomités en werkgroepen. De voorgedragen kandidaten voor deze studiecomités en werkgroepen moeten daarom de instemming hebben van het NNC CIGRE. Het NNC CIGRE bevordert de deelname van young engineers aan de (internationale) studiecomités en werkgroepen.
 

Tweejaarlijks CIGRE congres Parijs

Voor het tweejaarlijkse CIGRE congres in Parijs beoordeelt het NNC CIGRE de Nederlandse voorstellen voor het indienen van een paper voor dit evenement. De goedgekeurde voorstellen worden doorgestuurd naar het Central Office in Parijs ter goedkeuring. Voor de personen die het congres in Parijs bezoeken en voor de geïnteresseerden die geinformeerd willen worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektricteitstransport en -productie worden de zogenaamde voorbereidingsdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen worden de papers voor het congres besproken en worden er leesadviezen gegeven. Ook worden er suggesties gedaan voor interventies tijdens het congres.
 
Tenslotte organiseert het NNC CIGRE een jaarlijkse evaluatie bijeenkomst met de voorzitters van de Nationale Studiecomités (NSC's) Naast een terugblik op het afgelopen jaar komen de plannen voor het komende jaar aan de orde.
 

Themabijeenkomsten en workshops

De NSC's bevorderen de uitwisseling van kennis op het desbetreffende vakgebied van het studiecomité en stimuleren de ontwikkeling hiervan. Daartoe organiseren de NSC's naast de reguliere bijeenkomsten regelmatig themabijeenkomsten of workshops voor zowel professionele als young engineers.
 

Internationale werkgroepen

De NSC's dragen kandidaten voor voor deelname aan de internationale werkgroepen.  De NSC's dragen verder onderwerpen aan voor te vormen internationale werkgroepen of die geschikt zijn als preferential subject voor het tweejaarlijkse CIGRE congres. Het betreft onderwerpen die van belang zijn voor de Nederlandse situatie, ervaringen met de internationale collega's te delen of om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.

 

Waarom deelnemen aan CIGRÉ activiteiten?
/ Why join CIGRÉ activities?

http://www.cigre.org/content/download/1117/15206/version/1/file/Why+join+CIGRE+activities.pdf