Rechten en plichten

Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het nationale secretariaat. Contributies van CIGRE zijn geldend per kalenderjaar. Voor 2017 bedragen de lidmaatschappen:

 

 • Individueel lidmaatschap I:   Euro    80,00
 • Individueel lidmaatschap II:  Euro    40,00
 • Collectief lidmaatschap I:      Euro  538,00
 • Collectief lidmaatschap II:     Euro  269,00

 

Individuele leden I: dit is de categorie leden afkomstig uit de commerciële en niet commerciële bedrijven

Individuele leden II: dit is de categorie jonge leden (studenten en ingenieurs) tot de leeftijd van 35 jaar en gedurende maximaal 2 jaar.

Collectieve leden I: dit is de categorie commerciële bedrijven, instellingen en researchorganisaties.

Collectieve leden II: dit is de categorie universiteiten en opleidingsinstellingen

De Stichting CIGRE int namens CIGRE Parijs de contributie en draagt deze af aan CIGRE Parijs die na ontvangst een factuur verstrekt.

 

Rechten Individueel( I en II):

 • Deelname aan alle door CIGRE Nederland georganiseerde activiteiten
 • Regelmatig toezending van de CIGRE Nieuwsbrief Nederland 
 • Zesmaal per jaar het tijdschrift "Electra" 
 • Recht om papers in te dienen voor het Congres of de symposia 
 • Korting bij alle internationale CIGRE evenementen (Tweejaarlijks Congres, Symposia etc.) 
 • Korting op alle Technical Brochures van CIGRE 
 • De Cd-roms met proceedings van alle evenementen 
 • Toegang tot de afgeschermde gedeeltes van de CIGRE website met ondermeer discussieplatforms, een uitgebreide catalogus van publicaties en een omvangrijk technisch archief 
 • De CIGRE member directory (op Cd-rom), onmisbaar voor het netwerk van technische expertise en raadpleging van experts wereldwijd

 

Collectieve leden I

 • Kortingen voor deelname van maximaal 6 personen aan de internationale evenementen
 • 2 exemplaren van Electra
 • Kortingen op tarieven van de tentoonstellingen tijdens de Congressen en symposia
 • Kortingen op advertenties in Electra
 • Daarnaast de rechten en faciliteiten die ook gelden met betrekking tot individuele leden met betrekking tot toegang van de informatie, het indienen van papers etc.

 

Collectieve leden II

 • Speciaal voor Technische universiteiten en opleidingen (Academicus)
 • Alle rechten als Collectief I, echter congres toegang tegen gereduceerd tarief voor 3 personen

 

 

Betaling van het lidmaatschap

 • U ontvangt in januari een factuur voor het lidmaatschap van het nieuwe kalenderjaar. U dient deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar te stellen. Mocht betaling uitblijven dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw account nationaal en internationaal te blokkeren.