Over CIGRE

CIGRE staat voor Conseil International des Grands Réseaux Électriques (International Council for Large Electric Systems) en is een van de grootste kennisnetwerken ter wereld op het gebied van energietransport op hoge spanning.

ElectriciteitsmastenRuim 80 landen vertegenwoordigdRuim 80 landen zijn vertegenwoordigd in CIGRE. In Nederland is namens CIGRE een nationaal comité actief, waar ondermeer bedrijven, organisaties en instituten samenwerken aan het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van energietransport. Verder levert een aantal studiecomités en werkgroepen bijdragen aan internationale discussies en ontwikkelingen op het gebied van elektriciteitstransport en - productie en op het gebied van regulering.

 

Studiecomités en werkgroepenCIGRE Nederland telt momenteel meer dan 250 leden. Daarnaast telt Young Cigré inmiddels 80 leden. Binnen CIGRE zijn diverse studiecommissies en werkgroepen actief, die zich met uiteenlopende onderwerpen bezighouden op het gebied van technologische ontwikkelingen, HVDC, diagnostieken, de inrichting en economische aspecten van het energiesysteem, regulering, marktintegratie, milieu en maatschappelijke vraagstukken. Twee internationale werkgroepen (C2 en C3) hebben een Nederlandse voorzitter, te weten Susana de Graaff en Henk Sanders.

 

Doelstelling CIGRE

CIGRE heeft als doelstelling het actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling en innovatie op het gebied van elektriciteitstransport en -productie.