Registratie en service

a) Registratie van AfgevaardigdenEen Session Programma met Registratie formulieren ingevoegd wordt afgegeven een paar maanden vóór de zitting en verzonden aan de leden, nationale commissies en de belangrijkste auteurs, evenals aan de afgevaardigden die deelnamen aan de vorige sessie.

Parijs windmolenHet programma en het registratie formulier is tevens te downloaden van de CIGRE website. Degene die voornemens is de sessie bij te wonen is verplicht een inschrijfformulier in te vullen en om vervolgens te registreren en betalen bij het Nationaal Comité van Nederland. De inschrijvingsgelden vooraf worden vastgesteld door de Administrative Council.

Individuele leden welke hun lidmaatschap voor het jaar daarvoor hebben betaald vóór hebben recht op een korting op het inschrijvingsgeld. Ook collectieve leden die de contributie hebben betaald voor het jaar vóór en op de zitting jaar hebben recht op dezelfde lagere vergoeding voor de registratie van maximaal 6 personen, of 3 afgevaardigden in het geval van collectieve Leden categorie II (onderwijsinstellingen).

Registratie ruim voor het evenement wordt sterk aangemoedigd. Na ontvangst van de inschrijving en de betaling, wordt er een brief ter bevestiging van inschrijving toegezonden aan de afgevaardigden inclusief al het relevant materiaal.

b) Diensten voor de afgevaardigden

Na betaling van het inschrijfgeld, profiteren de afgevaardigden van het volgende:

 

  • Set van Sessie papers ( cd-rom)
  • Sessie proceedings (CD-rom)
  • Deelname aan alle groepsbijeenkomsten en andere technische evenementen van de sessie
  • Deelnemen aan de sociale evenementen georganiseerd door CIGRE
  • Deelnemen aan (tegen betaling) in de bezoeken bij diversie projectlocaties.


c) IntroducéSessie Afgevaardigden kunnen een of meer introducés registreren, tegen betaling. Introducés hebben het recht om deel te nemen aan de "Welcome Tea", om deel te nemen in de avond evenement georganiseerd door CIGRE en (tegen betaling) de site bezoeken. Introducés kunnen geen bijeenkomsten van Studie Comités of andere technische vergaderingen bijwonen.