Congres Parijs, 26 - 31 augustus 2018


Parijs mastenTwee jaarlijkse CIGRE conferentie

In overeenstemming met artikel 3 van de statuten organiseert CIGRE eentweejaarlijkse conferentie. Deze wordt gehouden in Parijs in de even jaren in de laatste week van augustus. Deze conferentie staat open voor iedereen. CIGRE leden profiteren van een aantal voordelen. Ze kunnen namelijk papers (artikelen) onder de aandacht brengen en hebben recht op verlaagde registratiekosten.

  

De eerstvolgende sessie is van 26 tot 31 augustus 2018.   

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de internationale website van Cigré.

 Wat gebeurt er tijdens deze sessies?

Meestal duurt een sessie vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag. Een openingsceremonie wordt gehouden op de voorgaande zondag, met diverse voordrachten van gastsprekers.

Op de maandag worden er panels en workshops gepland. Ten minste één van de "maandag bijeenkomsten" heeft betrekking op een onderwerp van meer algemeen belang. Sprekers buiten CIGRE zijn uitgenodigd voor deze evenementen.

Groepsbijeenkomsten, georganiseerd door de Studiecomités (SC's), zijn gewijd aan de bespreking van specifieke papers. Ze staan gepland op de andere vier dagen en vormen het belangrijkste onderdeel van de sessie.

Als een illustratie van de technische inhoud van de sessie wordt er een technische tentoonstelling georganiseerd op de sessie locatie.


Opzet van de bijeenkomsten

Bijeenkomsten van Studiecomités bestaan uit de bespreking van papers rond een beperkt aantal onderwerpen - meestal 2 of 3 - aangeduid als "preferentiële onderwerpen" of "voorkeursonderwerpen", binnen de scope van elk Studiecomité.

De discussie wordt georganiseerd onder verwijzing naar een "special report" opgesteld door een "special reporter". Er kan één special reporter zijn voor de gehele bijeenkomst of meerdere, bijvoorbeeld één voor elk voorkeursonderwerp. De special reports worden ruim voor de zitting gepubliceerd op de CIGRE website.

 

Agenda en verslaglegging bijeenkomsten De bijeenkomsten worden geleid door de voorzitter van het Studiecomité, samen met de aangewezen "special reporter(s)". De agenda van een vergadering het StudiecomMonteurs in de luchtité ziet er meestal als volgt uit:

 

  • Korte presentatie van de Studiecomité, de scope en de lopende werkzaamheden komen aan de orde.
  • Presentatie van preferentiële onderwerp 1 van de special reporter
  • Voorbereide bijdragen
  • Spontane bijdragen
  • Algemene discussie
  • Bespreking van preferentiële onderwerpen 2 en 3 (vergelijkbaar met onderwerp 1)
  • Algemene conclusie (door voorzitter).

 

Een samenvatting van de discussies wordt opgesteld en ter beschikking gesteld aan de afgevaardigden na de bijeenkomst. Onder de verantwoordelijkheid van de SC voorzitter wordt er een algemeen verslag voorbereid door de speciale reporter(s) binnen twee maanden na de sessie.

 

Dit wordt opgenomen in het verslag van de Sessie (Session Proceedings), samen met de "special reports", de bijdragen aan de discussies en de namen van de inzenders. Deze procedures worden verstuurd naar geregistreerde afgevaardigden.